Zaterdag 12:00 - 17:00
Zondag 12:00 - 17:00

Het pand stamt uit circa 1538. De oorspronkelijke trapgevel is midden negentiende eeuw vervangen door een lijstgevel. Binnen bleef de oude constructie gehandhaafd. Balkenplafond met versierde laatgotische en renaissance consoles. Veel historische details. Achter de toog onder het plafond bevindt zich een gewelf waarop de stookplaats van de eerste verdieping rust. Het achterste gedeelte, met daarin een fraai schouwtje, is in de 18de eeuw toegevoegd. Het pand is sinds de 17de eeuw in gebruik als traditioneel bruin café en is daarmee het oudste café van Delft.