Zaterdag 10:00 - 17:00
Zondag 12:00 - 17:00

Neogotische rooms-katholieke parochiekerk, in twee fases gebouwd in de periode 1875-1882. Ontwerp van Everard Margry, een leerling van Pierre Cuypers. Oorspronkelijk kerk van de St.-Jozefparochie. Na samenvoeging met Hippolytusparochie (1971) omgedoopt tot Maria van Jessekerk. Bijzonder fraai interieur met iconenkapel. Preekstoel uit 1903, ontworpen door Jos Tonnaer. Altaarstuk (1837) van Anthonie van IJsendijck. Rijke, veelkleurige interieurschilderingen uit 1904-1905, die na restauratie van het gebouw (1992-2004) in oude luister zijn hersteld (2007).
Het monumentale Maarschalkerweerdorgel uit 1892-1893 werd daarna gerestaureerd en in 2009 weer in gebruik genomen.