Zaterdag 10:00 - 17:00

Ooit stond hier brouwerij De Cimbel. Deze werd afgebroken voor de bouw van het grootste patriciërshuis ooit in Delft gerealiseerd (1717-1720), uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl met versierde ingangspartij en kroonlijst. Tot de Franse tijd particulier bezit. Later o.a. gebruikt als huisvesting van departementaal bestuur Bataafse Republiek, Artillerie- en Genieschool, militair hospitaal en Koninklijke Academie (voorloper TU Delft). In 19de eeuw uitgebreid met onderwijsgebouwen aan de Westvest. Sinds 1960 onderwijsgebouw van het IHE Delft Institute for Water Education. In 1990-1992 zijn de stijlkamers in oude luister hersteld.