Bestuur

Open Monumentendag Delft
Westvest 127
2611 AZ Delft

Wie zijn wij?

Het team van Stichting Open Monumentendag Delft bestaat uit:
(De functies van bestuur en adviseur zijn onbezoldigd)

Cher Mattijssen Voorzitter (bestuur)
Ignatz de Schepper Secretaris (bestuur)
Ed van der Meulen Penningmeester (bestuur)
Lucas van Berkum Algemeen lid / plaatsvervangend voorzitter (bestuur)
Nathalie van der Hak adviseur
Annet Thoms Projectleider
Steven de Laet Programmering