Bestuur

Open Monumentendag Delft
Westvest 127
2611 AZ Delft

Wie zijn wij?

Het team van Stichting Open Monumentendag Delft bestaat uit:
(De bestuursfuncties zijn onbezoldigd)

Lucas van Berkum Voorzitter (bestuur)
Ignatz de Schepper Secretaris (bestuur)
Ed van der Meulen Penningmeester (bestuur)
Annet Thoms Projectleider
Steven de Laet Programmering