Het slavernijverleden van Delft

Terug
portret van Wange van Bali, Rijksmuseum

 

 

 

In opdracht van de gemeente Delft hebben historici Gerrit Verhoeven,  Ingrid van der Vlis en Nancy Jouwe,  onderzoek uitgevoerd naar het slavernijverleden van Delft. De onderzoekers hebben een rapport gemaakt over hun werkwijze, de geraadpleegde bronnen en hun bevindingen. Zij beschrijven daarin wat nu bekend is over het slavernijverleden van Delft. Hiermee wordt een leemte in de geschiedschrijving van de stad opgevuld.

Het rapport is op 20 juni 2023 gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. 
naar het rapport

Op 19 december 2023 heeft het college een officiële reactie gegeven op het rapport. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het stadhuis. Het college heeft excuses aangeboden voor de rol van hun voorgangers in het slavernijverleden. De excuses krijgen een vervolg. Zo werkt het college samen met het Kwartiermakers Comité aan een gedenkplaats in Delft en een jaarlijks herdenkingsmoment.

Een aantal van de monumenten die meedoen aan Open Monumentendag Delft hebben ook een geschiedenis met het slavernijverleden.
Op de website www.mappingslavery.nl. staan Delftse locaties en gebouwen beschreven die een relatie hebben met het slavernijverleden van de stad. 
Mapping Slavery brengt historische plaatsen van het slavernijverleden in kaart. 

Kijk hier voor een aantal van de verhalen van Delftse gevels verzameld door de werkgroep Achter de Gevels van Delft van Delfia Batavorum

Kijk hier voor de wandeling 'Het Slavernij Verleden' van Delft.